ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿದರೆ  ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಶುದ್ದ ನೀರಿನಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

 

45 ಕೆಜಿ ತೂಕದವರು ದಿನಕ್ಕೆ 1.9 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇ ಬೇಕು.

50 ಕೆಜಿ ತೂಕದವರು ದಿನಕ್ಕೆ 2.1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇ ಬೇಕು.

55 ಕೆಜಿ ತೂಕದವರು ದಿನಕ್ಕೆ 2.3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇ ಬೇಕು.

60 ಕೆಜಿ ತೂಕದವರು ದಿನಕ್ಕೆ 2.5 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇ ಬೇಕು.

65 ಕೆಜಿ ತೂಕದವರು ದಿನಕ್ಕೆ 2.7 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇ ಬೇಕು.

70 ಕೆಜಿ ತೂಕದವರು ದಿನಕ್ಕೆ 2.9 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇ ಬೇಕು.

75 ಕೆಜಿ ತೂಕದವರು ದಿನಕ್ಕೆ 3.2 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇ ಬೇಕು.

80 ಕೆಜಿ ತೂಕದವರು ದಿನಕ್ಕೆ 3.5 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇ ಬೇಕು.

85 ಕೆಜಿ ತೂಕದವರು ದಿನಕ್ಕೆ 3.7 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇ ಬೇಕು.

90 ಕೆಜಿ ತೂಕದವರು ದಿನಕ್ಕೆ 3.9 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇ ಬೇಕು.

95 ಕೆಜಿ ತೂಕದವರು ದಿನಕ್ಕೆ 4.1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇ ಬೇಕು.

100 ಕೆಜಿ ತೂಕದವರು ದಿನಕ್ಕೆ 4.3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇ ಬೇಕು.

1 thought on “ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ? ನೀವೆಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು.

  1. ವಾಟರ್ ಥೇರಪಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು….ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣ ಸೇವನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ… ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ…. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ