ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಣಪತಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿದ್ಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ಆಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೇವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಮದ್ವೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರ ಜಗಳ ಇನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಫೋನಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕೇವಲ ೯ ದಿನದಲ್ಲೇ […]

ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿದ್ಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ಆಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೇವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಮದ್ವೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರ ಜಗಳ ಇನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಫೋನಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕೇವಲ ೯ ದಿನದಲ್ಲೇ […]

ತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಶ್ವರಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿದ್ಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ಆಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೇವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಮದ್ವೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರ ಜಗಳ ಇನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಫೋನಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕೇವಲ ೯ ದಿನದಲ್ಲೇ […]

ಶಿವನ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ

ರುದ್ರನ ಅಕ್ಷಿಯೇ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಶಿವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಎಂದು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕಲ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲವು ನಮ್ಮನು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಇಂತಹ […]

ಮಹಾ ಗಣಪತಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ದಿನಾಂಕ 05 ಡಿಸಂಬರ್ 2018  ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮದು ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಕತ್ತಲೆ ವಾಗಿದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿ ರಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುವಂತೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಪಂಡಿತ್  ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಮದುವೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕ  ವಿದೇಶ ಪಯಣ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಫೋನಿನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಬತ್ತು  ದಿನದಲ್ಲೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ […]

ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

ಮೇಷ: ಈ ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಹಲವು ಜನರಿಂದ ಪ್ರಶಂಶೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಅಥವ ಮಗ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ: ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅನುಮಾನ ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು […]

ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಈತನ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕುಳಿತರೇ ದಿನಗಳು ಸಾಲದು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಜಗ್ಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ದ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ನಮ್ಮ ಹಲವು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಗಳ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕಂಡ ಹಾಗೇ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ […]

ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತ ಈ ದಿನ ಶುರು ಮಾಡಿ

ಮೇಷ: ಈ ದಿನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮದ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಮನಸ್ಯ ಮೂಡಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಡಿತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಿರಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ವೃಷಭ: ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೇ ಜನರು ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದೋ ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯ ಜನರು ಮಾನಸಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವ ಸಂಭವ ಇದೆ ಶಿವನಿಗೆ ಬಿಲ್ವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ […]

ಪ್ರಪಂಚದ ಏಕೈಕ ಬ್ರಹ್ಮನ ದೇಗುಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ

ಬ್ರಹ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇರದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ದೇವಾಲಯಗಳ ನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗೂ ಸಹ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ದೇವಲಯವಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಸಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು […]

ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

ಮೇಷ: ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಕುಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಶಿರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವೃಷಭ: ಈ ದಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಶಿರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಬರುವ ಎಷ್ಟೋ ಆಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಫಲವೇ ನಿಮಗೆ ದಾರಿ […]

error: ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ