Recent Posts

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನೆಲೆಸಿರಬೇಕು. ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ. ಇವಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು ಅಲೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತರೆ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಕೃಪೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. …

Read More »

Recent Posts